Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Văn Cừ
Thứ sáu, 23/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 557

MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH, VĂN BẢN CÔNG KHAI

Công khai việc thực hiện dự toán năm 2019

Quyết định về việc thực hiện dự toán quý I năm 2020

Quyết định về việc công khai dự toán Quý II năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai việc xét duyệt quyết toán năm 2019

105